6 lipca 2020 r. uchwałą nr 2285/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW NA 2020 r. – zatw. 6 LIPCA 2020 r.

Uchwała nr 2285_VI_20 z dnia 9 lipca wraz z uzasadnieniem

Wykaz zmian w Harmonogramie naborów na 2020 – LIPIEC 2020

Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są
w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.