Informujemy, że dnia 19 września 2017 r. uchwałą nr 4285/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnych Programów Operacyjnych  Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017.
 
Wskazany dokument  załączono do wiadomości wraz z Wykazem zmian.