Informujemy o aktualizacji list projektów po ocenie formalnej.
Listy dostępne również pod naborem.