Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanej listy rankingowej dla naboru nr RPDS.08.04.02-IP.02.02-199/16.
Uzasadnienie w załączniku.
Lista dostępna również pod naborem.