W związku z awarią generatora wniosków o dofinansowanie wystąpił czasowy problem z dostępem do tego narzędzia. Obecnie Wykonawca pracuje nad usunięciem usterek.

W przypadku przedłużającego się braku dostępu do generatora, Instytucja Zarządzająca przedłuży nabór wniosków w działaniu 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”.