Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.


Szkolenie odbędzie się 23 czerwca 2021 r. od 9.00 do 15.00.

Zostaną omówione między innymi:

  • Kontrola ex ante, ex post
  • Weryfikacja wniosków o płatność
  • Kontrola krzyżowa
  • Finansowe zamknięcie realizacji projektu
  • Kontrola trwałości

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego

Link do wydarzenia otrzymają Państwo bezpośrednio przed szkoleniem na podany
w zgłoszeniu adres mailowy.

Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl    71 776 97 62

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl  71 770 44 37