Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.


Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.
Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2021 r. od 9.00 do 15.00.

Zostaną omówione między innymi:

  • Szacowanie wartości zamówienia
  • Progi kwotowe
  • Terminy
  • Dokumentowanie na potrzeby projektu
  • Wpływ nowej ustawy PZP na Zasadę konkurencyjności

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem:
formularza zgłoszeniowego.

Link do wydarzenia otrzymają Państwo bezpośrednio przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:
anna.kwiecinska@dolnyslask.pl 71 776 97 62;
wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37