Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. od 9.00 do 15.00.

Zostaną omówione między innymi:

  • Podstawy prawa krajowego i prawa UE
  • Zasady doboru wskaźników oraz źródła ich kontroli
  • Zmiany w projekcie a konieczność aktualizacji wskaźników
  • Zasady raportowania o postępie rzeczowym i finansowym projektu
  • Finansowe rozliczenie wniosku na końcowym etapie projektu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem:

formularza zgłoszeniowego

Link do wydarzenia otrzymają Państwo bezpośrednio przed szkoleniem na podany
w zgłoszeniu adres mailowy.

Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl    71 776 97 62

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37