Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: 

Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. 

Szkolenie w formule on-line odbędzie się 28 października 2022 r. w godz. 9.00 do 15.00.

 

Zostaną omówione między innymi:

  • Nowa ustawa PZP
  • Tryby udzielania zamówień
  • SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
  • Środki ochrony prawnej
  • Dokumentowanie na potrzeby projektu

 

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego

 

Po wypełnieniu formularza wszystkie informacje otrzymacie Państwo na wskazany adres e-mailowy.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora
o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl         71 776 97 62; 602 443 942

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl      71 770 44 37

 

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.