Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.
Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.
Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.
Szkolenie odbędzie się 24 marca 2021 r. od 9.00 do 15.00.
Zostaną omówione między innymi:
 Szacowanie wartości zamówienia
 Progi kwotowe
 Terminy
 Dokumentowanie na potrzeby projektu
 Wpływ nowej ustawy PZP na Zasadę konkurencyjności
Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem:
formularza zgłoszeniowego
Link do wydarzenia otrzymają Państwo bezpośrednio przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
Liczba miejsc jest ograniczona.
W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:
anna.kwiecinska@dolnyslask.pl 71 776 97 62
wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37