W urzędzie wojewódzkim podpisano dwie ważne umowy o dofinansowanie ze środków unijnych wrocławskich inwestycji tramwajowych. Chodzi o budowę trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór oraz budowę linii tramwajowych na ul. Hubskiej i Popowickiej.
Umowy zostały podpisane w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przez wiceprezydenta Macieja Bluja oraz Przemysława Gorgola, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

Są to projekty komplementarne POIiŚ zidentyfikowane w Strategii ZIT WrOF.
Całość komunikatu wraz ze zdjęciami z uroczystego podpisania umowy jest dostępna na stronie wroclaw.pl