Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 “Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działania 2.1 “E-usługi publiczne”, Poddziałania 2.1.2 “E-usługi publiczne – ZIT WrOF”.

Informujemy,  że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków.
Termin zakończenia naboru został przesunięty z dnia 7 marca 2016 r. na dzień 31 marca 2016 r.
Zmiana dotyczy regulaminu konkursu oraz ogłoszenia, pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu i ogłoszenie – aktualny (stan na 19 lutego 2016 r.)

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Wyjaśnienia i uzupełnienia do konkursu 2.1.zip

Pliki do pobrania – zip

Komunikat dla wnioskowdawców – pdf