Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF.

Aktualizacja na dzień 24.03.2016!

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił termin rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie projektów z dnia 31 marca 2016 r. na dzień 09 maja2016 r. (data zakończenia przyjmowania wniosków pozostaje bez zmian) oraz wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składnia wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Komunikat 7.1 – zmiana formy oraz terminu rozpoczęcia składania wniosków 24.03.2016.docx

====================================================================================

Regulamin konkursu i ogłoszenie – plik zip.

Załączniki znajdują się tutaj – kliknij.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.