Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i BP) oraz tabelą z wolnymi środkami pod protesty – na miesiąc lipiec 2018 r.
Załączniki są dostępne również w zakładce O programie Przeczytaj analizy, raporty, podsumowania