Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS oraz  BP) – na sierpień 2018 r. oraz tabelą z wolnymi środkami dla procedury odwoławczej – na sierpień 2018 r.

Załączniki dostępne również w zakładce O programie Przeczytaj analizy, raporty, podsumowania