Drugi projekt Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 przyjęty przez Zarząd Województwa dnia 27 października 2022 oraz przekazany do Komisji Europejskiej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa przyjął w drodze uchwały nr 6070/VI/22 z dnia 27.10. 2022 r. projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, a następnie skierował do przyjęcia przez Komisję Europejską.

 

Przekazanie projektu programu FEDS 2021-2027 wraz z załącznikami do Komisji Europejskiej stanowi kolejny etap prac przygotowawczych do wdrożenia unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 na Dolnym Śląsku

 

Prace nad projektem FEDS 2021-2027 prowadzone są z uwzględnieniem zapisów pakietu legislacyjnego dotyczącego realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 oraz mając na uwadze treść Umowy Partnerstwa, a także treść zgłoszonych przez Komisję Europejską uwag do programu.

 

Program FEDS 2021-2027_projekt 2

zał. nr 2 do uchwały ZWD_ samoocena reg. warunku podstawowego 1.1

zał. nr 3 do uchwały ZWD samoocena kraj. spełnienia warunku 4

zał. nr 4 do uchwały ZWD_Tabela 12 – warunki podstawowe_aneks pełny

zał. nr 5 do uchwały ZWD_Uzupełnienie Priorytetów PT

zał. nr 6 do uchwały ZWD_PROGNOZA OOŚ_FEDS

zał. nr 7 do uchwały ZWD_Metodologia wskaźników FEDS

zał. nr 8 do uchwały ZWD_Analiza DNSH

zał. nr 9 do uchwały ZWD_Diagnoza FEDS

zał. nr 10 uchwały ZWD_TPST Wałbrzych

zał. nr 11 do uchwały ZWD_Wykaz projektów TPST Wałbrzych