W dniu 8 listopada  2017 r. uchwałą nr 4474/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018.

Dokumenty znajdują się poniżej: