24 stycznia  2022 r. Uchwałą nr 4824/VI/22  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2022.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2022 roku zaplanowano jeden nabór na łączną kwotę 7 000 000 EUR. Konkurs zostanie przeprowadzony w Osi 12, Działaniu 12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2022

Uchwała_ZWD_ Nr 4824_VI_22 w spr. zatwierdzenia harmonogramu naborów