27 lipca 2016 r. uchwałą nr 2542/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2017 rok. Informacje znajdują się na stronie RPO WD pod linkiem