Informujemy, że została wprowadzona II zmiana do Regulaminu konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16.
Szczegółowe informacje w załącznikach, które są dostępne również pod naborem.