12 maja 2023 roku odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Podczas posiedzenia przyjęto uchwały:

 

  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.3 Cyfryzacja usług publicznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych;
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 2.7 Ochrona przyrody i klimatu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów konkurencyjnych;
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 9.5 Transformacja środowiskowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów konkurencyjnych;
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Instrumentów finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych;
  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 6/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów oraz przyjęcia Planów działania w zakresie EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;
  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 7/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów FST w zakresie działań 9.1 Transformacja społeczna oraz 9.3 Transformacja w edukacji;
  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 5/23 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania stałej grupy roboczej ds. sprawiedliwej transformacji (regionu wałbrzyskiego).

 

 

Uchwała KM 17 z 12.05.2023 – kryteria – 1.3 niekonkurencyjne

zał do Uchwały KM 17 – 1.3_Kryteria_niekonkurencyjne

 

Uchwała KM 18 z 12.05.20203 – kryteria-2.7 – zmiana

zał. do Uchwały KM 18 – Kryteria 2.7 ochrona czynna

 

Uchwała KM 19 z 12.05.2023 – kryteria-9.5

zał. do Uchwały 19 – KRYTERIA termo publiczne 9.5.B

 

Uchwała KM 20 z 12.05.2023 – kryteria – IF

zał. do uchwały KM 20 – Kryteria wyboru projektów IF

 

Uchwała KM 21 z 12.05.2023 – zmiana Uchwały KM 6 – Plan działań – Priorytet 7

zał. do Uchwały KM 21 – Plan działań EFS+ – Priorytet 7

 

Uchwała KM 22 z 12.05.2023 – zmiana Uchwały KM 7 – kryteria 9.1 i 9.3

zał. do Uchwały 22 – kryteria 9.1 i 9.3

 

Uchwała KM 23 z 12.05. 20203 – zmiana Uchwały KM 5 -Grupa Robocza ds. FST