Informujemy o zamieszczeniu listy po korekcie oceny merytorycznej w konkursie 1.4 D – nr RPDS.01.04.02-IP.01-02-030-15.