W związku z wkraczaniem w końcowy etap realizacji RPO WD 2014-2020  informujemy , że tabele z wolnymi środkami EFRR, EFS i BP będą publikowanie na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl co najmniej raz na kwartał, a nie jak do tej pory raz w miesiącu.