Informujemy, że w październiku organizowane są następujące spotkania dotyczące naborów:

       25 października 2016 – Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy ZIT [schemat A, C] – więcej informacji tutaj
 
      26 października 2016 – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy OSI oraz ZIT [schemat A, B] – więcej informacji tutaj
 
       28 października 2016 – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne + OSI [schemat A, B, C] + ZIT – więcej informacji tutaj