Informujemy, że dla naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16 w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej