Informujemy, że dla naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 w ramach Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (infrastruktura szkół ogólnokształcących) zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej.

Lista wniosków po weryfikacji technicznej znajduje się także w zakładce o naborze.