Nabór nr 331/18    3.3.2.C

Liczba zarejestrowanych wniosków:  6 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  31 085 813,07

Procent wykorzystanej alokacji: 341 %