Nabór nr 325/18    3.3.2.E

Liczba zarejestrowanych wniosków:  1 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  10 200 000

Procent wykorzystanej alokacji: 100 %