Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym: Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (nr naboru: RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18).
Załączniki dostepne w zakładce o naborze.