Informujemy o opublikowaniu ogłoszenia o naborze dotyczącym Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Szczegóły tutaj

Zobacz filmik promujący nabór