Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że dnia 27 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zmianie terminów orientacyjnego rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w działaniach:

  • 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
  • 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
  • 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
  • 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową

Szczegóły odnośnie naborów przedstawiono w komunikacie.
Komunikat znajduje się również pod naborem RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16.