Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wniosek zmieniający Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych, Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców zwiększający alokację przeznaczonej w ramach Schematu 1.3 B do 61 117 788,80 zł oraz zmniejszenie alokacji dla Schematu 1.3 A do 5 270 275,20 zł. Zmienione dokumenty znajdują się również w zakładce o naborze. ( proszę zrobić odnośnik do strony z naborem po tym jak doda Pan załączniki).