W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 6.1 A i B, dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16
Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia poniżej wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych w Regulaminie konkursu w formie Komunikatu.
komunikat-6-1-a-i-b

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 6.1 D i E, dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-164/16
Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia poniżej wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych w Regulaminie konkursu w formie Komunikatu.
komunikat-6-1-d-i-e

Pliki do pobrania (1)