W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że do dokumentacji konkursowej dołączony został wykaz wartości, na podstawie którego weryfikowane będzie kryterium: Poziom zamożności gminy.

 

Pliki do pobrania (1)