31 maja 2016 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 dla Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono 5 wniosków, których wartość całkowita wynosi 5 506 194,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania to 4 676 776,26 PLN.

Lista zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze:  https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-07-02-02-iz-00-02-07916-dla-poddzialania-7-2-2-inwestycje-edukacje-ponadgimnazjalna-tym-zawodowa-zit-wrof-infrastruktura-szkol-ogolnoksztalcacych/