Mając na względzie późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach konkursu rozstrzygnięcie naborów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zmianie najpóźniejszego terminu na złożenie wniosku o płatność końcową w naborach ZIT WrOF nr:
1. RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16, tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z grudnia 2018 r. na styczeń 2019 r.
2. RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16, tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z grudnia 2018 r. na luty 2019 r.