W dniu 29.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której:

Dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 – Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej przyjęte zostały zmiany Regulaminów w ramach konkursów nr:
03.03.01-IZ.00-02-062/16 dla Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne;
03.03.01-IZ.00-02-063/16 dla Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI;
03.03.02-IZ.00-02-064/16 dla Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF;
03.03.03-IZ.00-02-065/16 dla Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.