Informacja o ogłoszeniu nowych naborów w ramach Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w związku z anulowaniem dotychczasowych.

        Podstrona:
W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie anulowania konkursów dla Działania 10.1:

  • nr RPDS.10.01.01-IZ.00-02-023/15 – konkurs horyzontalny i OSI
  • nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-024/15- ZIT WROF;
  • nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-025/15 – ZIT AJ;
  • nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-026/15 – ZIT AW;

informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2016 r. ogłoszono nowe konkursy ukierunkowane na ten sam zakres wsparcia, lecz z wykorzystaniem nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie konkursów w dniu 29 kwietnia 2016 r. tj. niezwłocznie po anulowaniu poprzednich konkursów jest odpowiedzią na potrzeby Wnioskodawców, a w konsekwencji pozwoli Instytucji Zarządzającej na utrzymanie właściwego tempa kontraktacji w ramach RPO WD 2014 – 2020.  

Szczegółowe informacje o nowym naborze w ramach Poddziałania 10.1.2 – ZIT WrOF można znaleźć TUTAJ (link do  http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-10-1-2-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-zit-wrof/ ).