Informujemy, że w ramach naboru  dla 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – konkurs ZIT WrOF (RPDS.05.01.02-IZ.00-02-098/16) nie wpłynął żaden wniosek