Informujemy, że na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ukazało się ogłoszenie o naborze w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Infrastruktura i Środowisko.

Nabór jest planowy od 30.06.2016r do 31.10.2016r.

Termin rozstrzygnięcia MARZEC 2017 R.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są :

– spółdzielnie mieszkaniowe ( kod 140 )

– wspólnoty mieszkaniowe ( kod 085 )

W obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych).

 

Więcej informacji pod linkiem