W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (typy A-D), Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia poniżej dodatkowy załącznik wymagany do dokumentacji konkursowej.

 

Pliki do pobrania (1)