Informujemy, iż w zakładce nabory w ramach konkursu nr RPDS.03.03.02-IZ.00-02-148/16 dla poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna  w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF, umieszczono komunikat w sprawie Kryterium 3.4 Zgodność projektu z wykazem zabytków.