W związku z ogłoszonymi naborami w ramach działania 6.3 – typ B oraz A i C zwraca się Wnioskodawcom uwagę na konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach właściwego naboru – dedykowanego określonemu typowi projektu.

Kwalifkowalność typu projektu stanowi obligatoryjne kryterium oceny formalnej wniosku i jego spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania (brak jest możliwości korekty wniosku w tym zakresie). Złożenie wniosku niezgodnego z typem projektu wskazanym w Regulaminie danego konkursu oznaczać będzie zatem jego odrzucenie.

Pełna treść komunikatu poniżej.

Pliki do pobrania (1)