Szanowni Państwo IP RPO WD informuje, że na stronie internetowej w zakładkach z ogłoszeniem naborów RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, omyłkowo został zamieszczony Regulamin pracy KOP z dnia 18 marca 2019 r. (data sporządzenia) zamiast Regulaminu pracy KOP z dnia 25 marca 2019 r. (data zatwierdzenia). Jedyną różnicą w dokumentach jest data – zatwierdzenia oraz obowiązywania Regulaminu w wersji 5.1. W związku z powyższym Regulamin pracy KOP z datą jego zatwierdzenia zostaje dodatkowo zamieszczony w zakładkach dla ww. naborów. Omyłka ta pozostaje bez wpływu na proces oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ww. naborach.