14 listopada w siedzibie Urzędu Gminy w Obornikach Śląskich odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. “Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. Przybyłych gości przywitał Pan Burmistrz Arkadiusz Poprawa. Wśród obecnych znaleźli się m.in dyrektorzy szkół które są objęte zakresem projektu, pracownicy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia –  Pan Tomasz Sołowiej, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia – Pani Justyna Wieczorkiewicz – Molendo, Wójt Wiszni Małej – Pan Jakub Bronowicki oraz Sekretarz Gminy Czernica – Pan Marian Zaraś. Przedmiotem projektu jest modernizacja trzech budynków – Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Osolinie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Projekt zrealizowany został ze środków Zintegrowanych Inwestycji Wrocławskiego Obszaru Funcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego całkowita wartość to 4 298 376,67 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 592 463,07 złotych!

Poniżej znajduje się prezentacja, która została przedstawiona podczas uroczystości.