Informujemy o konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zapraszamy dolnośląskich dziennikarzy i fotoreporterów do wzięcia udziału w konkursie „Poszerzamy perspektywę”,  A jest o co powalczyć – pula nagród wynosi 30 000 zł.Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2017 r., a mogą nimi być wywiady, newsy, audycje telewizyjne i radiowe, materiały internetowe, teksty i programy publicystyczne, fotoreportaże, itp. Tematyka prac – fundusze europejskie na Dolnym Śląsku, a konkretnie program regionalny dla naszego województwa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020). Przykładowo prace konkursowe mogą poruszać tematy z obszarów: nowoczesny transport, gospodarka niskoemisyjna, innowacyjny Dolny Śląsk, bioróżnorodność, edukacja od przedszkolaka do seniora, badania i rozwój – na pograniczu nauki i biznesu. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, z zastrzeżeniem, że konkurs nie obejmuje tzw. dziennikarstwa obywatelskiego, czyli wszelkiego rodzaju publikacji na prywatnych stronach, blogach czy w gazetach szkolnych i osiedlowych.Na prace opublikowane lub wyemitowane od 1 stycznia do 20 października 2017 r. czekamy do 31 października 2017 r. Wówczas komisja konkursowa wyłoni najlepszych i przyzna nagrody w kategoriach: materiał prasowy, materiał internetowy, materiał radiowy, materiał telewizyjny, fotoreportaż.

WAŻNE DATY:

  • 1 stycznia – 20 października 2017 r. należy wyemitować lub opublikować materiał, który zostanie zgłoszony do konkursu
  • do 31 października 2017 r. należy nadesłać swoje prace
  • listopad/grudzień 2017 r.  – rozstrzygnięcie konkursu

Kontakt w sprawie konkursu:

Dział Informacji i Promocji RPO WD, tel. 71 776 94 66, infopromo@dolnyslask.pl