Informujemy, że dla naboru  RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16 dla Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF została zatwierdzona lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej.