Informujemy o zamieszczeniu na stronie Listy projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT