O roli kształcenia zawodowego na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz o wsparciu szkolnictwa zawodowego w Aglomeracji Wrocławskiej rozmawiano we wrocławskim Centrum Kształcenia Praktycznego. Pretekstem do dyskusji była wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy zapoznali się z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych, które na rzecz  wrocławskich uczniów realizuje, bądź w których uczestniczy, CKP.

Centrum Kształcenia Praktycznego w pełni korzysta z nadarzającej się okazji i efektywnie wykorzystuje dostępne fundusze europejskie. Między innymi dzięki nim rozszerzyło swoją ofertę i swoje działania adresuje już nie tylko do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale także do uczniów szkół podstawowych, a nawet przedszkoli. Zwróciła na to uwagę Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska. Mocno zaakcentowała także fakt, że projekty realizowane przez CKP nie ograniczają się jedynie do samego Wrocławia, ale mają wpływ na całą aglomerację.  Niektóre z nich realizowane są we współpracy z okolicznymi samorządami.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, na czele z Pawłem Olechnowiczem z Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, mieli okazję zapoznać się z formułą działalności Centrum Kształcenia Praktycznego, z realizowanymi projektami i ich rezultatami, obejrzeć nowoczesne pracownie CKP, a nawet  uczestniczyć w zajęciach. 

Przy okazji swojej wizyty zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku, o czym mówiła Dorota Nahrebecka-Sobota z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.