Lista rozstrzygająca ocenę formalną w konkursie 3.3 e – nr naboru: RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18.
W konkursie złożono 1 wniosek i uzyskał on pozytywną ocenę.

Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 e  znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze.